Assemblea extraordinària

Recordem a tots els socis que el proper dia 16 de març del 2018, es celebrarà l'assemblea extraordinària. La primera convocatòria és a les 18:30h i la segona convocatòria a les 19:00h, a Escola de Teixits de Canet de Mar.

Informem que segons l’article 6.6c del Estatuts de Club Esportiu de Règim General es fa saber que “la condició de soci es perd pel no pagament de les quotes establertes pels òrgans de govern competents, acordada a la junta directiva”. És a dir, aquell que no tingui al dia els pagaments no podrà exercir el seu dret de soci ni realitzar cap votació.

Rebin una cordial salutació.

Josep Sardà

President del Canet F.C