top of page

Nova junta directiva i coordinador

La única candidatura que es va presentar a les eleccions va fer la seva presentació formal amb els socis el divendres 11 de maig. En acabar d'exposar el projecte i els precs i preguntes, es va fer un pica pica.

A partir d'avui ja es fa efectiu el traspàs de poders i càrrecs entre l'actual i la nova Junta directiva i coordinadors.